บริษัท อิเล็คทริคเอ็นจิเนียร์99 จำกัด

บริษัท อิเล็คทริคเอ็นจิเนียร์99 จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2553 ด้วยแนวคิดในการ ดำเนินธุรกิจรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบงานตู้สวิตซ์บอร์ด, ระบบงานตู้ควบคุม, รวมถึงงานทางด้านแมคคานิกส,์ งานทำระบบท่อ ต่างๆ, งานซ่อมบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

ด้วยทีมงานที่มีความรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีประสบการณ์ เรามีความตั้งใจที่จะสร้าง คุณภาพงาน ผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ไม่หยุดนิ่ง พร้อมเคียงข้างให้คำปรึกษาและ หาทางออกเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลาและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

Write a Review

Click to rate

Is this your business?

Claim listing is the best way to manage and protect your business

Claim it now!

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.