Farm de Lek หรือ “ฟาร์มตาเล็ก”

Farm de Lek หรือ “ฟาร์มตาเล็ก”

ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง 15 รังสิต-นครนายก กันมากกว่า สิ่งที่ทำให้คนรู้จักแถวนี้ดีก็คือตลาดต้นไม้คลอง 15 ที่ตลอด 2 ข้างทางถนนเลียบคลองเต็มไปด้วยร้านขายต้นไม้ยาวเป็นกิโลๆ ฟาร์มตาเล็กตั้งอยู่ที่นี่มานานกว่า 40 ปีแล้ว สมัยก่อนที่ตาเล็กยังอยู่ ท่านทำสวนมะม่วงเต็มพื้นที่ 44 ไร่ มีมะม่วงหลายพันธุ์ตั้งแต่ เขียวเสวย เจ้าคุณทิพย์ หนองแซง พิมเสน อกร่อง ทองดำ ฟ้าลั่น หลายพันธุ์หาทานไม่ได้แล้วในสมัยนี้ ขายส่งได้เป็นตันๆต่อปี ในช่วงหลังเปลี่ยนมาปลูกไม้เศรษฐกิจอย่าง สนและยูคา โชคไม่ดีถูกไฟไหม้หมด คงเหลือต้นมะม่วงอยู่บ้างนิดหน่อย ที่ดินผืนนี้ถูกทิ้งร้างไปนานเพราะลูกหลานตาเล็กใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และไม่ได้มีความสนใจในเรื่องของงานเกษตรแต่อย่างใด

 

Write a Review

Click to rate

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.